Vrank en Vrij kwam 30 jaar geleden tot de vaststelling dat er zonder jeugd geen toekomst was weggelegd voor onze harmonie. De jeugdwerking werd indertijd opgestart door de heer Marc Simoens, toenmalig secretaris en jeugdverantwoordelijke.

Sindsdien verfijnde men de jeugdwerking en werd ze aangepast aan de actuele noden. In 1996 werd een volwaardige jeugdcel opgericht.
Momenteel bestaat deze uit:

Wim Belaen (mentor en muzikaal consulent)
Patrick Simoens (jeugddirigent)
Stefaan De Jonghe (algemeen coördinator)
Véronique Halin (organisatie en vervoer)
Luc Vandamme (mentor)
Geert Dhondt (extern adviseur)
Karel Vos (extern adviseur)

Werking en doelstellingen van de jeugdcel:

- Jaarlijks krijgen de kinderen van het 2de studiejaar van alle basisscholen van Nazareth een gratis initiatieles, aangeboden door de harmonie. Deze introductiemomenten passen perfect in de eindtermen "muzische vorming" van het basisonderwijs. De drie Nazarethse scholen reageerden positief en enthousiast! "De kinderen worden ondergedompeld in een sfeer, een gebeuren dat verwondering, interesse, nieuwsgierigheid wil opwekken. We kunnen op een speelse wijze in hun ervaringswereld binnendringen", aldus academiedirecteur Geert Dhondt.

Het eerste luik bestaat uit een voorstelling van het instrumentarium door drie pedagogisch geschoolde musici. Vervolgens laat men de kinderen op interactieve manier kennis maken met enkele belangrijke parameters van de muziek en in de mate van het mogelijke kunnen de leerlingen actief musiceren.
"We hopen met ons aanbod de fantasie op hol zal slaan, dat er thuis gepraat wordt over wat men zag, hoorde en voelde", aldus directeur Karel Vos.

- De kinderen die starten in het 3de studiejaar worden persoonlijk bezocht. Er wordt gepeild naar hun interesse voor muziek. Indien er voldoende enthousiasme is bij de ouders en het kind, wordt het kind ingeschreven aan de muziekacademie waar het een kwaliteitsvolle opleiding krijgt. De harmonie zorgt dan niet alleen voor de administratieve, organisatorische en muzikale begeleiding, maar ook voor hun integratie in haar midden.

- De beginnende muzikanten worden geïntegreerd in de "Vranke Rakkers" om nadien door te groeien naar de "Jeugdharmonie".

- De overstap naar het grote "Harmonieorkest" kan niet van vandaag op morgen vermits wij geklasseerd zijn in de superieure afdeling. Maar onze pupillen worden er met een warm hart ontvangen en attent begeleid door onze dirigent, de muzikanten en hun pupiter verantwoordelijken.

- Naast deze algemene muzikale opleiding worden jonge muzikanten gemotiveerd om deel te nemen aan de jaarlijkse provinciale jeugdsolistentornooien. In de voorbije jaren hebben vele jongeren van Vrank en Vrij schitterende resultaten geboekt. Verschillende van hen mochten de provincie Oost-Vlaanderen vertegenwoordigen op nationale jeugdsolistentornooien. Dit is een logisch gevolg van onze jeugdwerking, van de inzet, de motivatie en de opleiding van onze kandidaten. In onze rangen tellen we dan ook meerdere provinciale en nationale kampioenen.

U ziet dat de toekomst van "Vrank en Vrij" verzekerd is, maar op onze lauweren rusten is uit den boze!

U heeft het zeker gehoord of gelezen: op 1 september 2002 opende de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze, in samenwerking met het gemeentebestuur van Nazareth, een nieuw filiaal. Kinderen en jongeren kunnen voortaan binnen de eigen gemeente lessen muziek en woord volgen. Vrank en Vrij is reeds lang vragende partij en was één van de katalysatoren in het besluitvormingsproces. Met onze 30 jaar ervaring inzake actieve jeugdwerking en samenwerking met de Deinse academie, hebben we onrechtstreeks bijgedragen tot het openen van een bijafdeling te Nazareth.

Sedert enkele jaren is de jeugdharmonie uitgegroeid tot een volwaardig orkest. Zij repeteren tweemaal per maand op zondagochtend en brengen jaarlijks twee concerten. Zij staat onder leiding van Patrick Simoens.

 

Scroll to top