dirigentWim Belaen werd geboren op 09.10.67 in Izegem. Hij studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent, waar hij Eerste Prijzen voor Notenleer, Klarinet, Kamermuziek, Orkestdirectie (HaFaBra) en Harmonie,Pedagogische Getuigschriften voor Klarinet en Kamermuziek, het Hoger Diploma Klarinet en het Hoger Diploma Kamermuziek behaalde. In 1999-2000 ging hij terug de schoolbanken op en behaalde een meestergraad voor klarinet aan de Hogeschool Gent, departement Muziek en Dramatische Kunst Conservatorium.

Als klarinettist werkte hij free-lance bij o.a . de Vlaamse Opera te Gent en Antwerpen, het (toenmalig) BRTN-Symfonisch orkest, het (toenmalig) Nieuw Vlaams Symfonieorkest, De Nationale Opera (de Munt) en het Collegium Instrumentale Brugense. Bij deze orkesten werkte hij onder dirigenten als Sylvain Cambrelain, Robert Groslot, Sylveer Vandenbroeck, Laszlo Heltay, Dirk Brossé, Patrick Peire, e.a..
Wim Belaen zette zijn eerste stappen in de muziek aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord te Izegem, waar hij later zijn eerste kans zou krijgen om les te geven.
Zijn debuut in de blaasmuziek maakte hij in de Koninklijke Harmonie der Congregatie, Izegem, waar hij speelde onder leiding van dirigent-componist André Waignein. Daardoor kreeg zijn passie voor het dirigeren en componeren stilaan vorm. Het was ook in de Harmonie der Congregatie dat hij de eerste kans om te dirigeren kreeg bij het Jeugdensemble, een ideale basis om de kunst van het dirigeren onder de knie te krijgen.
Toen Wim Belaen tijdens zijn Conservatoriumstudies in contact kwam met, en intensief les kreeg van Dirk Brossé, tevens dirigent-componist, besliste hij zijn carriëre toe te spitsen op het componeren, arrangeren-orchestreren en dirigeren.
Als dirigent bouwde Wim Belaen een gevulde loopbaan op. Zo leidde hij o.a. repetities bij het "Zeeuws Symfonie Orkest" te Middelburg (NL), is hij een veelgevraagd gastdirigent op Play-Ins en jongerendagen, is hij vast dirigent van het Gents Academie Orkest (symfonie-orkest van de Academie voor Muziek Woord en Dans E. Hullebroeck, Gentbrugge) en van de Koninklijke Harmonie "Vrank en Vrij" te Nazareth.
In januari 2005 werd Wim Belaen directeur van de gereputeerde Academie voor Muziek, Woord en Dans E. Hullebroeck te Gentbrugge. Deze school hoort met haar 1900 leerlingen bij de grotere kunstacademies van Vlaanderen .
In 2014 maakte Wim de overstap als directeur naar de muziekacademie te Izegem, zijn geboorstestad.

Scroll to top